Bæredygtighed

Samfundsengagement


Startside    Genanvendelse og genindvinding    Vores miljøpåvirkning

Vi mener, at den bedste mulighed for succes er gennem samarbejde.

#ellosactionlist

Samfundsengagement


Vi ønsker at være drivkraften for øget bæredygtighed inden for de områder, vi arbejder med.

Vi mener, at den bedste mulighed for succes er gennem samarbejde. På denne måde kan vi oprette langsigtede og bæredygtige aftaler, der påvirker branchen som helhed. Nedenfor finder du nogle af de samarbejder og aftaler, vi er en del af.


BCI – Better Cotton Initiative

BCI – Better Cotton Initiative
Better Cotton Initiative (BCI) er et verdensomspændende, nonprofit-program, der uddanner bomuldsdyrkere og spreder principper for en mere bæredygtig og ressourceeffektiv bomuldsproduktion.

BCI arbejder for at vand- og kemikalieforbruget reduceres samtidig med at bomuldshøsten øges, arbejdernes forhold bliver forbedret, markkvaliteten bliver forbedret og den biologiske mangfoldighed øges. Initiativtagerne til BCI inkluderer bl.a. miljøroganisationer, bomuldsproducenter, tøjfirmaer og brancheorganisationer.

Du kan læse mere på www.bettercotton.org


Björk & frihet

Björkåfrihet
Ellos samarbejder med Björkåfrihet ved at donere defekte varer eller tekstil, som af forskellige årsager ikke kan sælges. Gennem Björkåfrihet kan størstedelen af produkterne genbruges via salg i Björkåfrihets butikker eller som materiale til arbejdsuddannelse. Det, der ikke kan genbruges af Björkåfrihet, sendes til en ekstern aktør og genanvendes til nye produkter.

Du kan læse mere på www.emmausbjorka.se


Djurens rätt

Djurens Rätt
Djurens Rätt er Sveriges største dyrerettigheds- og dyrevelfærdsorganisation. De er ikke bundet partipolitisk og arbejder for en verden, hvor dyr respekteres som sansende individer med ret til eget liv.

Du kan læse mere på www.djurensratt.se


El-kretsen

EL-Kretsen
El-Kretsen har eksisteret siden 2001 og blev dannet af erhvervslivet for håndtere bortskaffelse af elektronik, der sættes på markedet. Opgaven er at hjælpe producenter med at opfylde lovbestemte krav ved at tilbyde et landsdækkende indsamlingssystem.

Du kan læse mere på www.el-kretsen.se


Fur free retailer

Fur Free Alliance
Vi sælger ikke ægte pels. Pelsfri handel er et åbenlyst standpunkt for os. I 2010 skrev vi under på Fur Free Alliance-aftalen "Retailer Commitment Against Fur", som er en aftale, Fur Free Alliance har med flere modevirksomheder. For at blive godkendt som virksomhed, kræver det, at man ikke anvender pels i sine produkter.

Du kan læse mere på www.furfreeretailer.com


Kemikaliegruppen

Kemikaliegruppen
Kemikaliegruppen er en medlemsorganisation, hvis formål er at formidle information om kemiske og miljømæssige spørgsmål til medlemsvirksomhederne. Gruppen fungerer også som en understøttende vidensplatform for medlemsvirksomhederne i arbejdet med at forhindre og modvirke forekomst af farlige stoffer i produkter.

Kemikaliegruppen har møder med en åben dialog og kontakt med andre i branchen, hvor erfaringer og viden kan formidles om aktuelle kemirelaterede spørgsmål i produkter og produktion. Gruppen drives af Swerea IVF og gennem Swerea er der adgang til et netværk af bred ekspertise. Ellos har været medlem af Kemikaliegruppen siden 2007.

Du kan læse mere på www.ri.se


Borås stad

Språkvänner
Vores samfund står over for en stor udfordring, når det kommer til integration; en udfordring, der vokser i takt med tilstrømningen af flygtninge. En nøglefaktor for at komme ind i samfundet er at lære sproget. Mange immigranter mangler kontakt med mennesker, der har svensk som modersmål for at udvikle deres sprogfærdigheder.

I samarbejde med Borås by har Ellos Group lanceret et program, vi kalder Språkvänner, hvor vi følger en SFI-klasse i et semester og inviterer dem til frokost på vores kontor hver anden uge. Her kan de øve deres svenske sprog med "sprogvenner" blandt Ellos Groups medarbejdere.


SIS - Swedish Standards Institute

SIS - Swedish Standards Institute
Vi vil påvirke branchen. Vi vil vide mere og tænke lidt længere end andre. Derfor deltager vi i standardiseringsarbejdet i samarbejde med SIS, Swedish Standards Institute, hvor vi bl.a. sidder med i arbejdsgrupperne for børnesikkerhed, vask og kemi samt spørgsmål om sko og lædervarer.

Du kan læse mere på www.sis.se


TEKO

TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag
TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag er en branche- og arbejdsgiverorganisation for svenske tekstil- og modevirksomheder. TEKO repræsenterer branchen både nationalt og internationalt i alle anliggender af fælles interesse for den svenske tekstilindustri, dens virksomheder og produkter. Hovedopgaven er at yde service til og informere medlemsvirksomheder inden for områder som arbejdsgiverspørgsmål, logistik, immaterialret, miljø og bæredygtighed, forskning og udvikling og handelsspørgsmål.

Du kan læse mere på www.teko.se


TMR

TMR - erhvervslivets system til genindvinding af emballage
Vi er tilsluttet TMR, som er branchens løsning på producentansvaret for emballage af plast, metal, papir/pap og bølgepap.

Du kan læse mere på www.tmr.se


TMR

STICA
Formålet med STICA er at støtte den nordiske mode- og tekstilbranche i sine bestræbelser på at reducere udslippet af drivhusgasser. Dette er for at nå en global opvarmning på maksimalt 1,5 C i overensstemmelse med FN's ramme for klimaændringer og Parisaftalen. Dette gøres ved at skabe en platform for samarbejde, videndeling og udvikling af fælles værktøjer til arbejdet. Initiativets vision er, at Sveriges mode- og tekstilbranche skal være førende og klimapositiv længe før 2050.

TREAT YOUR PRODUCTS     |     TREAT YOURSELF     |     TREAT YOUR PLANET