Bæredygtighed

Produktion


Startside    Socialt ansvar    Bæredygtig bomuldsproduktion

Ellos arbejder aktivt for at mennesker skal kunne arbejde under gode arbejdsforhold.

#ellosactionlist

Socialt ansvar


Ellos arbejder aktivt for, at mennesker skal kunne arbejde under gode arbejdsforhold. Dette er for at sikre, at Ellos produkter fremstilles i et sikkert og trygt arbejdsmiljø.

Ellos Group har udarbejdet et etisk kodeks baseret på standarden ILO Conventions, som omfatter børnearbejde, tvungen arbejdskraft, diskriminering, retten til at være organiseret i et fagforbund, lønninger, goder, sundhed, arbejdssikkerhed og miljø. Alle vores nye leverandører skal underskrive dette etiske kodeks og bekræfte, at de arbejder aktivt for at opretholde det. Læs mere om vores etiske kodeks her.

Løn og tillæg
Alle medarbejdere på fabrikken skal sikres en fair løn, som ikke må være mindre end den mindsteløn, der er vedtaget ved lov, eller den inden for branchen fremherskende løn i det pågældende land, hvor den højeste takst af de to skal anvendes. Betaling for overtidsarbejde skal udbetales i henhold til det pågældende lands lovgivning. Løn og tillæg skal udregnes korrekt og i henhold til lovpligtige takster for mindsteløn og overtidsbetaling. Forsinkelse i udbetaling eller tilbageholdelse af løn er ikke tilladt ligesom ulovlig lønreduktion heller ikke er acceptabelt. Lønreduktion som disciplinærmiddel er ikke tilladt. Ved hver udbetaling skal den enkelte medarbejder have forståelige informationer på skrift vedr. den relevante betalingsperiode, som omfatter, men ikke er begrænset til: antal arbejdsdage, beregning af løn/akkord, overtid, overtidsbetaling og evt. bonusser. Akkordlønnen skal udregnes således at de, der producerer mindst, modtager et beløb, der som minimum svarer til mindstelønnen inden for alm. arbejdstid. Alle leverandører skal give deres medarbejdere lovpligtige tillæg, f.eks. ferietillæg/feriepenge, sygedagpenge, sygeforsikring, pension, barsels-/forældreorlov m.m.

Kvindelige medarbejdere
Kvindelige medarbejdere skal behandles værdigt og med respekt. De skal have lige rettigheder i alle forhold vedr. ansættelse på fabrikken, herunder ansættelse, forfremmelse, løn, tillæg og arbejdsopgaver. Der må ikke være krav om tvungen brug af prævention eller graviditetstest forbundet med ansættelsen. Kvindelige medarbejdere må ikke udsættes for helbredsrisici, der kan være til fare for deres fertilitet. Kvindelige medarbejdere må ikke udsættes for kropsvisitering udført af mandlige sikkerhedsvagter. Der skal etableres foranstaltninger, som beskytter medarbejderne mod seksuelt krænkende, truende, fornærmende eller udnyttende adfærd, samt mod diskrimination eller fyring af uretmæssige årsager, herunder ægteskab, forældreskab eller HIV-status. Gravide medarbejdere må ikke fyres og må ikke udføre farligt arbejde. Kvindelige medarbejdere, der vender tilbage efter en graviditet/barsel, må ikke trækkes i løn (ILO-konvention 183). Der skal foreligge optegnelser om alle ophørte kontrakter. Årsagen til ophør af den enkelte kontrakt skal tydeligt fremgå af optegnelserne.

For at kontrollere, at der leves op til de sociale arbejdsforhold i hele vores forsyningskæde, er vi også blevet medlemmer af BSCI Amfori i 2022. En platform, hvor vi sammen med andre virksomheder, som også har produktion på samme fabrikker som os, kan gøre en fælles indsats for at forbedre arbejdsvilkårene hos vores leverandører. Vi samarbejder kun med leverandører, der er tilknyttet BSCI.

Ud over BSCI Amfori har vi lavet en auditprotokol, der omfatter fabrikker, som i dag ikke er tilknyttet Amfori-platformen. Dette er i overensstemmelse med Ellos Groups CSR Policy, som omfatter kravene til alle involverede parter. Den følger de etablerede standarder fra Business Social Compliance Initiative (BSCI), et europæisk samarbejdsinitiativ, som overholder ILO's kernekonventioner. Inspektioner og opfølgning baseret på vores auditprotokol udføres af Bureau Veritas. Det gælder også leverandører hos vores største partner Kering Group Sourcing (KGS). Resultater og opfølgning af vores arbejde vil blive rapporteret årligt i Ellos Groups bæredygtighedsrapport.

For at sikre en sikker tekstilindustri har vi underskrevet en juridisk bindende aftale med International Accord on Health and Safety in the Garment and Textile Industry. Denne organisation sikrer, at ingen arbejdere behøver at frygte brand, bygningskollaps eller andre ulykker, der kan forhindres med grundlæggende sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger. International Accord opererer i øjeblikket i Bangladesh, men muligheder for også at starte International Accord i Indien og Pakistan undersøges.

Klassificering af fabrikker
Som led i vores arbejde med at kvalitetssikre de fabrikker og leverandører, vi samarbejder med, har vi udviklet et klassifikationssystem, der giver et enkelt overblik over fabrikkernes sociale og miljømæssige arbejde. Trepunktsskalaen går fra orange til blå til grøn - læs mere om klassifikationerne nedenfor!

A
Highest level
 • Fabrikken holder et godt niveau og opretholder en kontinuerlig forbedringsproces
 • Ingen anmærkninger på social audit
 • Bedømmes som en sikker arbejdsplads
 • Professionel opfølgning inden for 24 mdr.
På hver produktside har vi samlet information om den fabrik, hvor produktet er produceret. Der ser du også fabrikkens aktuelle klassificering.

B
Mid level
 • Fabrikken holder et godt niveau og opretholder en kontinuerlig forbedringsproces
 • Færre end to anmærkninger på social audit. Ingen kritiske anmærkninger
 • Bedømmes som en sikker arbejdsplads
 • Professionel opfølgning inden for 24 mdr
  C
Low level
 • Fabrikken holder et acceptabelt niveau, men skal etablere tiltag i forhold til de registrerede anmærkninger inden for 90 dage
 • Der planlægges en professionel opfølgning til bedømmelse af forbedringerne, så fabrikken derefter kan fortsætte med sit kontinuerlige forbedringsarbejde
 • Færre end seks anmærkninger
 • Ingen anmærkninger med nultolerance i social audit
 • Professionel opfølgning inden for 12 mdr.
  D = Skal straks iværksætte tiltag for at opnå et acceptabelt niveau
 • Fabrikken har forbedringspotentiale og skal derfor straks identificere problemer, iværksætte tiltag og forbedre de mangelfulde forhold. Sideløbende skal der oprettes en handlingsplan i forhold til de registrerede anmærkninger inden for 90 dage.
 • Flere kritiske anmærkninger.
 • Har anmærkninger med nultolerance i social audit.
 • Fabrikken skal løbende dokumentere forbedringer for anmærkningerne.
 • Professionel opfølgning inden for 12 mdr.
E = Fabrikken kan ikke opnå et acceptabelt niveau
 • Fabrikken kan ikke iværksætte tiltag ud fra eksisterende ressourcer og har ikke mulighed for at etablere en handlingsplan.
 • Fabrikken lever ikke op til kravet om at opretholde et kontinuerligt forbedringsarbejde.
 • Fabrikken accepterer ikke, at der løbende over tid foretages flere professionelle opfølgninger.
 • Fabrikken ønsker ikke at fortsætte som en bæredygtig leverandør til Ellos Group og informerer os om dette.