Bæredygtighed

Produktion


Startside    Socialt ansvar    Bæredygtig bomuldsproduktion

Ellos arbejder aktivt for at mennesker skal kunne arbejde under gode arbejdsforhold.

#ellosactionlist

Socialt ansvar


Ellos arbejder aktivt for, at mennesker skal kunne arbejde under gode arbejdsforhold. Dette er for at sikre, at Ellos produkter fremstilles i et sikkert og trygt arbejdsmiljø.

Ellos Group har udarbejdet et etisk kodeks baseret på standarden ILO Conventions, som omfatter børnearbejde, tvungen arbejdskraft, diskriminering, retten til at være organiseret i et fagforbund, lønninger, goder, sundhed, arbejdssikkerhed og miljø. Alle vores nye leverandører skal underskrive dette etiske kodeks og bekræfte, at de arbejder aktivt for at opretholde det. Læs mere om vores etiske kodeks her.

For at kontrollere, at der leves op til de sociale arbejdsforhold i hele vores forsyningskæde, er vi også blevet medlemmer af BSCI Amfori i 2022. En platform, hvor vi sammen med andre virksomheder, som også har produktion på samme fabrikker som os, kan gøre en fælles indsats for at forbedre arbejdsvilkårene hos vores leverandører. Vi samarbejder kun med leverandører, der er tilknyttet BSCI.

Ud over BSCI Amfori har vi lavet en auditprotokol, der omfatter fabrikker, som i dag ikke er tilknyttet Amfori-platformen. Dette er i overensstemmelse med Ellos Groups CSR Policy, som omfatter kravene til alle involverede parter. Den følger de etablerede standarder fra Business Social Compliance Initiative (BSCI), et europæisk samarbejdsinitiativ, som overholder ILO's kernekonventioner. Inspektioner og opfølgning baseret på vores auditprotokol udføres af Bureau Veritas. Det gælder også leverandører hos vores største partner Kering Group Sourcing (KGS). Resultater og opfølgning af vores arbejde vil blive rapporteret årligt i Ellos Groups bæredygtighedsrapport.

For at sikre en sikker tekstilindustri har vi underskrevet en juridisk bindende aftale med International Accord on Health and Safety in the Garment and Textile Industry. Denne organisation sikrer, at ingen arbejdere behøver at frygte brand, bygningskollaps eller andre ulykker, der kan forhindres med grundlæggende sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger. International Accord opererer i øjeblikket i Bangladesh, men muligheder for også at starte International Accord i Indien og Pakistan undersøges.

TREAT YOUR PRODUCTS     |     TREAT YOURSELF     |     TREAT YOUR PLANET