Bæredygtighed

Bæredygtighed


Bæredygtighed    Ellos tjeklister    Certificeringer    Bæredygtige materialer

Vi vil gerne tilbyde et stort udvalg af produkter, som alle er fremstillet under hensyntagen til mennesker og miljø.

#ellosactionlist

Certificeringer


Ellos arbejder hele tiden for en bedre verden. Med certificeringer kan vi vise, at vores produkter opfylder forskellige krav.

Vi vil gerne tilbyde et stort udvalg af produkter, som alle er fremstillet under hensyntagen til mennesker og miljø. Derfor arbejder vi i størst mulig udstrækning med certificeringer som kan verificere, at et produkt er bæredygtigt produceret, er sporbart og lever op til nogle høje kriterier.

Forskellige certificeringer har forskellige krav. Men fælles for alle er, at produkterne skal inspiceres, kontrolleres og opfylde de vilkår, som er den del af den enkelte certificering. Du kan som oftest se, hvilken certificering et produkt opfylder, på etiketten med vaskeanvisninger eller

KlimakompensationClean Development Mechanism
Er FN's egen certificering og opfylder Kyoto-protokollens kriterier for løbende at fastsætte, hvor stor klimafordelen er. CDM-projekter er ofte investeringer i vedvarende energi, og projektet bidrager til en bæredygtig udvikling i gennemførelseslandet og giver positive effekter både miljømæssigt og økonomisk såvel som socialt.


Gold Standard
Er en global nonprofit-fond, der blev grundlagt i 2003 af blandt andre WWF International og Greenpeace International. Det er den eneste certificeringsstandard, som er godkendt og betroet af mere end 80 internationale miljøorganisationer. Gold Standard er et kvalitetsstempel til klimakompensationsprojekter og har strenge forholdsregler og krav til socialt ansvar samt bæredygtig udvikling for klimakompensation.


Økologisk tekstilGOTS - Global Organic Textil Standard
GOTS er en international økologisk mærkning til tøj og tekstiler, som opfylder både sociale og miljømæssige krav. Standardens krav tager hensyn til hele produktionskæden fra råvare til færdigt produkt, fra dyrkning, plukning, forberedelse til fremstilling af selve tøjet. For at kunne få en GOTS-mærkning, skal et tekstilprodukt bestå af minimum 70% økologiske fiberråvarer.

GOTS har 2 forskellige Klasseificeringer:
Klasse 1: Et produkt skal bestå af minimum 95% certificeret økologisk fiber for at kunne anvende GOTS-mærket. De øvrige 5% kan være ikke-økologiske natur- eller syntetfibre.
Klasse 2: Til produkter med 70-95% økologisk fiber anvendes en anden variant, hvor det økologiske indhold skal angives i procent.


OCS – Organic Content Standard
OCS er en mærkning til økologisk tekstilmateriale. Standarden bekræfter økologisk indhold og mængden af økologisk materiale i slutproduktet. Dette ved at spore og kontrollere processer og oprindelse. OCS indeholder, i modsætning til GOTS, ingen krav vedrørende kemikalierestriktioner, miljømæssige aspekter i produktionsprocessen (vand- og energiforbrug), sociale aspekter eller overholdelse af lovkrav, men udelukkende at et produkt består af økologisk dyrket fibermateriale.

OCS har 2 forskellige klassificeringer:
Klasse 1: OCS 100 garanterer 100% økologiske materialer i et produkt.
Klasse 2: OCS Blended garanterer 5-95% økologiske materialer.


Genindvundet tekstilGRS – Global Recycling Standard
GRS er en international mærkning til sporing af minimum 50% genindvundet tekstilmateriale i et slutprodukt. Standarden tager hensyn til hele kæden og omfatter hele produktet eller stoffet fra råmateriale til slutproduktet. GRS sikrer, at materialet indeholder genindvundne dele, og omfatter også miljømæssige faktorer, kemikalierestriktioner og sociale aspekter.

GRS har 2 forskellige certificeringer:
Klasse 1: Kun produkter som består af minimum 50% genindvundet materiale må mærkes med GRS. Hvis et produkt ikke består af 100% GRS-certificeret indhold, skal dette fremgå tydeligt.
Klasse 2: Produkter med flere forskellige typer genindvundet materiale skal deklarere dette i angivet procentdel for hver enkelt materialetype.


RCS – Recycling Claim Standard
RCS er en mærkning til sporbarhed af genindvundet tekstilmateriale. RCS har ingen krav vedrørende miljømæssige aspekter i produktionsprocessen (vand- og energiforbrug), sociale aspekter, sikkerhedsrelaterede spørgsmål og lovgivning. Denne mærkning dækker produkter som består af 5-100% genindvundet materiale.

RCS har två olika certifieringar:
Klasse 1: RCS 100 garanterer 100% genindvundne materialer i et produkt.
Klasse 2: RCS OCS Blended garanterer 5-95% genindvundne materialer.


MiljømærkningerEU Ecolabel
EU Ecolabel er EU's Nr. 66/2019 officielle miljømærkning som tager hensyn til produktets miljøbelastning ud fra hele dets levetid fra råvare til affald. Produktet skal opfylde høje krav i forhold til miljø, funktion og kvalitet for at blive certificeret med EU Ecolabel. Et produkt som er EU Ecolabel-certificeret garanterer begrænset anvendelse af sundheds- og miljøskadelige emner samt reduceret vand- og luftforurening i produktionen.


Svanemærket
Svanemærket er en miljømærkning som tager hensyn til miljøbevidste valg. Tekstiler, som er Svanemærket, er fremstillet med så lav miljøpåvirkning som muligt i alle led af i produktionen, fra råvare til færdigt produkt. Svanemærket er også en garanti for at produktionen og produktet opfylder skrappe krav mht. miljø, sundhed og kvalitet. Dette kontrolleres af en uafhængig tredjepart.


FSC – Forest Stewardship Council
FSC er en international medlemsorganisation som arbejder for ansvarsfuld brug af verdens skove. Træprodukter, som er FSC-certificerede, er bæredygtigt fældet med hensyntagen til miljø og sociale forhold, som beskytter truede arter og styrker rettighederne for arbejdere og indfødte.

FSC har 3 forskellige certificeringer:
Klasse 1: 100% from well-managed forest, hvilket betyder, at 100% af træmaterialet kommer fra FSC-certificeret skov.
Klasse 2: Mix from responsible sources, hvilket betyder, at træmaterialet er FSC-certificeret materiale, genindvundet materiale eller kontrolleret træ. Det betyder, at produktet ikke er fuldstændigt FSC-certificeret, men består af en blanding. Og følger strenge miljøkrav.
Klasse 3: Recycled, hvilket betyder, at træ eller papir i produktet kommer fra genindvundet materiale.


Mere bæredygtig produktionJeanologia – Mere bæredygtige produktionsprocesser
Hos os kan du finde jeans der er fremstillet med Jeanologias Laser- og E-Flow-teknologi. Dette er processer, der kraftigt reducerer forbruget af el, vand og kemikalier i farvning, vask og finish sammenlignet med traditionelle metoder. Fordelen ved laser er, at det kan skabe slidte effekter på stoffet. Andre metoder, f.eks. kemikalier, slidte effekter lavet i hånden og sandblæsning, kan være skadelige for miljøet og sundheden.


Øvrige tekstilcertificeringerBluesign®
Bluesign er en international organisation, der stiller krav til ansvar for miljø, sundhed og sikkerhed i produktionskæden. Systemet er baseret på kriterier for anvendelse af ressourcer og eliminering af farlige kemikalier, inden produktionen starter samt sikring og kontrol af en miljøvenlig og sikker produktion. Brugen af vand og kemikalier overvåges også under hele processen. Bluesign® har 5 grundprincipper, som er baseret på bæredygtig anvendelse og forbrug i forhold til ressourceproduktivitet, forbrugersikkerhed, vandudledning, luftudslip, sundhed og sikkerhed.

Bluesign® har 2 forskellige klassificeringer:
Klasse 1: Bluesign® Product garanterer, at hele varen fra stof til tilbehør som tråd, knapper, lynlås og etiket opfylder kriterierne.
Klasse 2: Bluesign® Approved anvendes til stof og garanterer, at minimum 90% af indholdet opfylder kravene.


European Flax
European Flax er en premium-mærkning for hør af høj kvalitet. Produkter med denne mærkning garanterer, at hørmaterialet er dyrket under hensyntagen til miljøet ud fra følgende: ingen kunstvanding, ingen genmodificerede afgrøder og ingen spild. Det samme er gældende for Cradle to Cradle-certificering. For at opnå European Flax-mærkningen skal et produkt bestå af 100% European Flax-certificeret hør. Det færdige produkt skal bestå af en materialesammensætning af 100% hør eller minimum 50% hørblanding. Blanding med øvrige fibre må højst være 50% af den samlede materialesammensætning, dog må den ikke bestå af ucertificeret hør. Kravet for at et produkt kan få denne mærkning er, at produktet og leverandøren er certificeret og garanterer sporbarhed i hele produktionsprocessen fra plante til fiber.


OEKO-TEX Standard 100® Oeko-Tex er et test - og certifieringssystem for tekstil i alle produktionsled. Systemet undersøger, om produkterne indeholder sundhedsskadelige stoffer som er reguleret inden for EU's REACH kandidatliste over forbudte stoffer. Oeko-Tex er en humanøkologisk mærkning, som har 4 klassificeringer baseret på test i forhold til tekstilernes anvendelsesområde. Jo mere hudkontakt og følsom hud, jo højere er de humanøkologiske krav, der skal opfyldes. Klasse 1 testes kun i henhold til de strengeste krav.

OEKO-TEX Standard 100® har 4 forskellige certificeringer:
Klasse 1: Testes på tekstiler og tekstilt legetøj til børn op til 3 år, herunder undertøj, sparkedragter, sengetøj og -udstyr, legetøj i tekstil m.m.
Klasse 2: Testes på tekstiler, som kommer i direkte kontakt med huden med en stor del af overfladen, herunder undertøj, sengetøj, håndklæder, skjorter, bluser, strømper m.m.
Klasse 3: Testes på tekstiler, hvor overfladen overhovedet ikke eller i mindre grad kommer i kontakt med huden, eksempelvis jakker, frakker, mellemlag eller lignende.
Klasse 4: Testes på indretnings- og dekorationsmaterialer, f.eks. duge, gardiner, møbelstof, madrasser m.m.

*Oeko-Tex Standard 100® er en humantoksikologisk mærkning og klassificeres ikke under A Better Choice.


Certificeringer for Ellos skønhedsprodukterEcocert
EcoCert er det største certificeringsorgan i Europa og USA. De kontrollerer og undersøger indholdet i produktet fra råvare til produktion og emballage inden for kosmetik. At et produkt er EcoCert-certificeret betyder dog ikke nødvendigvis, at det er 100% økologisk. Kravene giver nemlig plads til at 5% af produktets indhold kan bestå af syntetiske eller kunstigt fremstillede ingredienser.
Kriterier:
95% naturlige ingredienser, hvoraf 10% skal være økologiske. Vand medregnes som en naturlig ingrediens.
At produkterne ikke er testet på dyr.
At emballagen er biologisk nedbrydelig.


Soil Association
Soil Association er Storbritanniens største certificeringsorgan. Certificeringen betragtes som en streng og høj standard for certificering af økologiske og naturlige varer. En vare mærket med "Soil Association Organic standards" skal indeholde minimum 95% økologiske ingredienser.
Kriterier:
Klasse 1: Økologisk: skal indeholde minimum 95% økologiske ingredienser.
Klasse 2: "Made with xx% organic ingredients": skal indeholde minimum 70% økologiske ingredienser. Vand er ikke omfattet.


CosmeBio
CosmeBio er en fransk organisation, som siden 2003 har undersøgt indhold og produktionens påvirkning på miljøet. Produkterne må ikke testes på dyr, og de må ikke indeholde syntetiske duftstoffer.
Kriterier:
Cosmetique Eco: minimum 95% af ingredienserne skal være naturlige, heraf skal minimum 5% være økologiske. Maksimalt 5% af ingredienserne må være syntetiske.
Cosmetique Bio: minimum 95% skal være naturlige, 10% af disse skal være økologiske. Maksimalt 5% af ingredienserne må være syntetiske.


NaTrue
NaTrue er et uafhængigt europæisk certificeringsorgan, hvis formål er at skabe en international standard. De arbejder på at øge bevidstheden om værdien af naturlige ingredienser for både forbrugerne og miljøet.
Kriterier:
Klasse 1: NaTrue Organic Cosmetics – økologisk naturkosmetik: produkterne skal være 100% naturlige, og 95% af ingredienserne skal være økologiske.
Klasse 2: NaTrue Cosmetics With Organic portions – naturkosmetik med økologiske ingredienser: produkterne skal indeholde minimum 90% naturlige ingredienser, og 70% af ingredienserne skal være økologiske.


USDA Organic
USDA står for United States Department of Agriculture og drives af det amerikanske landbrugsministerium.
Kriterier:
Klasse 1: USDA 100% Organic: 100% økologiske ingredienser.
Klasse 2: USDA Organic: 95% økologiske ingredienser.
Klasse 3: "Made with xx% organic ingredients": Produkterne skal bestå af minimum 70% økologiske ingredienser.

TREAT YOUR PRODUCTS     |     TREAT YOURSELF     |     TREAT YOUR PLANET