Bæredygtighed

Samfundsengagement


Startside    Genanvendelse og genindvinding    Vores miljøpåvirkning

Målet er at vi skal minimere både vores ressourceforbrug og mængden af affald, samtidig med at vi forsøger at genbruge og genindvinde så meget som muligt.

#ellosactionlist

Vores miljøpåvirkning


At passe på miljøet er afgørende for kommende generationer. Derfor arbejder vi hos Ellos konstant med at minimere vores miljøpåvirkning.

Med en ambition om at være mere ansvarsfuld er det vigtigt at se på ressourceforbruget i vores egen drift. Målet er at vi skal minimere både vores ressourceforbrug og mængden af affald, samtidig med at vi forsøger at genbruge og genindvinde så meget som muligt.

Dette arbejde går hånd i hånd med at reducere vores omkostninger ved at anvende ressourcerne mere effektivt. Via en årlig miljørapportering har vi mulighed for at evaluere virksomhedens miljøpåvirkning og løbende forbedre os.

Her kan du læse vores bæredygtighedsrapport for 2019: Sustainability report

Reduceret energiforbrug og bæredygtig strøm
Vi arbejder kontinuerligt med at reducere elforbruget i vores lokaler i Viared, og vi følger op på dette hvert år. Siden 2015 kommer alt strøm fra vedvarende energikilder, hvilket har reduceret CO2-udslippet fra vores elforbrug med 60%.

Effektiv transport
Den største effekt, vi oplever, når vi ser på CO2-udslip, er i forbindelse med transporten af vores produkter fra leverandører til lager og videre til vores kunder. Derfor foregår de fleste af vores længere transporter med skib. Skibe kan transportere store mængder og har en lavere miljøpåvirkning end transport med fly og bil.

Vi arbejder løbende på at reducere antallet af flytransporter, blandt andet ved at pakke vores varer, så de fylder så lidt som muligt. Vi stræber også efter at arbejde mere proaktivt med vores transportører for at effektivisere og reducere udslippet.

Genindvinding og sortering
En af hjørnestenene for at opnå cirkularitet er at genanvende og genindvende ressourcer. Vi arbejder kontinuerligt med at forbedre vores sortering, og i dag kildesorteres mere end 90% af vores affald fra Viareds lokaler. Størstedelen af affaldet består af bølgepap og blød plast fra emballage. Det affald, som ikke kan genindvindes, arbejder vi løbende på at reducere.

TREAT YOUR PRODUCTS     |     TREAT YOURSELF     |     TREAT YOUR PLANET