Bæredygtighed

Sikkerhed & test


Startside    Kjemikalier    Kvalitetstester    Børnesikkerhed    Dyrevelfærd    Skønhed

Det vigtigste for os er, at mennesker og miljøet har det godt, og derfor stiller vi høje krav, som alle vores leverandører skal følge.

#ellosactionlist

Kemikalier


Ellos stille høje krav og restriktioner til kemikalier, som alle vores leverandører skal overholde. Det vigtigste for os, er at mennesker og miljøet har det godt, og derfor vil vi vide, hvilke kemikalier der anvendes og hvilke effekter de har.

Ved fremstilling af en vare tilsættes kemikalier for at opnå egenskaber som farvebestandighed, vandafvisende egenskaber eller for at forhindre ujævnheder. Mange kemikalier er helt ufarlige, mens andre kan være skadelige ved anvendelse eller hvis de slipper ud i naturen. Derfor er det vigtigt at begrænse og udfase brugen af skadelige kemikalier i produktionen ud fra både sikkerhedsmæssige og miljømæssige perspektiver. Det er vigtigt for os, at vores kunder kan føle sig trygge ved vores produkter.

Ellos stiller høje krav til kemikalier, og vi holder os løbende opdateret om gældende lovgivning, herunder EU's kemikalielovgivning REACH. Det er vigtigt for os at vide, hvilke kemikalier der anvendes, og hvilke effekter disse har på mennesker og miljøet. Derfor deltager vi aktivt i forskellige netværk som f.eks. svenske Kemikaliegruppen Swerea og Kemikalieinspektionen for at reducere de negative effekter ved anvendelse af kemikalier og finde bedre alternativer.

Vi har en kemikaliepolitik med krav og restriktioner, som alle vores leverandører forpligter sig til at følge. Vi udfører test og tager stikprøver hos uafhængige og akkrediterede laboratorier for at sikre, at vores krav bliver overholdt. Vi efterlever den strengeste lovgivning i de lande, vi opererer i. Vi er konsekvente og agerer ens på alle vores markeder. Hvis et produkt ikke kan godkendes, bliver ordren annulleret. Ingen produkter sendes i handlen, medmindre de er godkendt i en kemikalietest.

Ellos forsøger at begrænse produkter, som indeholder antibakterielle stoffer, PVC, brandhæmmende midler og perfluorerede stoffer. Vi tilsætter ikke aktivt disse stoffer, men arbejder derimod aktivt med udfase dem af vores sortiment. Som vandafvisende imprægneringsmiddel uden flourstoffer anvender vi Rudolf Bionic Finish Eco, som er et mere miljøvenligt alternativ end almindelige PFC-stoffer.

TREAT YOUR PRODUCTS     |     TREAT YOURSELF     |     TREAT YOUR PLANET