Kurv
Samfundsengagement

Reduktion af miljøpåvirkning

Med ambitionen om at blive en endnu mere ansvarlig virksomhed, er det vigtigt at gennemgå ressourceforbruget i vores daglige drift. Vores mål er at minimere vores ressourceforbrug og mængden af affald, samtidig med at vi forsøger at finde løsninger til at genanvende og genindvinde så meget som muligt. Arbejdet med at mindske vores miljøpåvirkning går hånd i hånd med, at vi mindsker vores omkostninger ved at anvende ressourcerne mere effektivt. Gennem en årlig miljørapportering har vi mulighed for at vurdere vores virksomheds miljøpåvirkning og løbende forbedre os.

Mindsket elforbrug og el fra vedvarende energikilder

Vi arbejder kontinuerligt med at mindske vores elforbrug i vores lokaler i Viared, Sverige og vi måler og følger op på vores energiforbrug årligt. I 2015 skiftede vi aftale, så al el nu kommer fra vedvarende energikilder. Dette har mindsket CO2-udslippet fra vores elforbrug med 60%.

Effektive transporter

Det største udslip af CO2 forårsages af transporten af vores produkter fra producent til vores lager og videre til vores kunder. De fleste af disse lange transporter sker med skib. Skibe bruger mindst energi, da de kan transortere store mængder og giver derfor mindre miljøpåvirkning end transport med fly eller lastbil. Vi arbejder aktivt for at minimere vores brug af flytransport. Vi pakker vores varer, så de optager mindst mulig plads under transporten og vi bestræber os på, at arbejde mere proaktivt med vores speditører, for at effektivisere transporterne endnu mere og yderligere mindske CO2-udslippet.

Genindvinding og kildesortering

Cirkulær økonomi, hvor ressourcer genanvendes og genindvindes, er en hjørnesten, hvis vi skal opnå bæredygtighed på længere sigt. Vi ønsker at tage vores del af ansvaret. Vi arbejder løbende med at forbedre vores kildesortering og mere end 90% af affaldet fra vores lokaler i Viared i Sverige kildesorteres. Størstedelen af affaldet består af pap og blød plast fra emballage. Vi tilstræber konstant at mindske det affald, der ikke kan genindvindes.

Genindvinding af tekstiler

Fremstillingen at tøj og tekstiler er en ressourcekrævende proces, så genanvendelse eller genindvinding er en bedre løsning, end at tekstilerne ender som affald. Ellos samarbejder med forskellige organisationer og leverandører for at finde løsninger, der øger andelen af genanvendelse eller genindvinding af tekstil. Defekte varer eller tekstiler, der af en eller anden grund ikke kan sælges, kan gennem samarbejde med Re:newcell, Emmaus Björkå og Borås Idésömnad, genindvindes til nye tekstiler, genanvendes, omdannes til andre produkter og materialer eller bruges som materiale til arbejdstræning. Vi er også begyndt at anvende genindvundne fibre i vores sortiment, i form af genindvundet polyester, fremstilllet af brugte PET-flasker. Ambitionen er at forsætte med at øge andelen af genindvundet polyester og andre genindvundne fibre i sortimentet.

Vi deltager i flere samarbejder omkring genindvinding

TMR – erhvervslivets system for genbrug af emballage

Vi er tilsluttet TMR i Sverige. TMR er erhvervslivets løsning på producentansvaret for emballage af plast, metal, papir/karton og bølgepap.

For mere information, klik ind på www.tmr.se

T4RI

Textiles for Recycling Initiative blev dannet på initiativ af Svensk Handels medlemsvirsomheder for at skabe bedre forudsætninger for genbrug og genanvendelse af tekstiler. Vi ønsker at tage vores del af ansvaret for at tekstiler genbruges og genanvendes på bedste måde. Vi vil være med og virke for et kredsløbssamfund og sætte miljømæssige fordele i fokus. T4RI er aktive i dialoger om tekstilgenbrug, -genanvendelse og -producentansvar. Gennem samarbejdet med T4RI ønsker vi at finde løsninger, der kan forenkle samarbejdet med forskellige aktører inden for tekstilgenanvendelse.

For mere information, klik ind på www.svenskhandel.se

Emmaus Björkå

Ellos samarbejder med Emmaus Björkå ved at skænke defekte varer eller tekstiler, som af en eller anden grund ikke kan sælges. Gennem Emmaus Björkå kan størstedelen af produkterne genanvendes indenfor salg i Emmaus Björkås butikker eller som materiale til arbejdstræning. Det som ikke kan anvendes genindvindes til nye tekstiler.

For mere information, klik ind på www.emmausbjorka.se

Ansøg om lån »
Mere info »