Vi elsker at se, hvordan I kunder bruger vores produkter! Så meget, at vi nogle gange gerne vil bruge jeres billeder til markedsføring via vores egne kanaler. Enten til at offentliggøre på vores hjemmeside, på sociale medier som f.eks. Instagram, Facebook og Snapchat, eller i e-mails, nyhedsbreve og via butikskommunikation i vores fantastiske konceptbutikker. Naturligvis med kundernes accept! Ved at svare i kommentarfeltet på vores anmodning med hashtagget #yesellos, eller på anden måde give tydeligt udtryk for, at du giver dit samtykke til disse vilkår, accepterer du følgende:
  1. Du giver Ellos AB ( virksomhedsnummer: 556044-0264) en ikke-eksklusiv, ikke tidsbegrænset, omkostningsfri og global licens til at anvende samtlige billeder, som du har tagget med #yesellos, eller ellers givet samtykke til i henhold til ovenstående. Du giver samtykke til, at vi bruger dine billeder og dit navn (inklusive brugernavn i den relevante kanal) til markedsføringsformål i de ovenfor angivne kommunikationskanaler. Ellos er ikke forpligtet til at kompensere dig økonomisk for brugen af billederne.
  2. Du har ret til at licensere billederne og har tilladelse fra enhver person, der optræder på dine billeder, til at licensere billederne.
  3. Du erklærer, at dit billede ikke krænker nogen tredjeparts rettigheder eller overtræder nogen lov.
Bemærk, at licensen og disse vilkår ikke påvirkes hvis du sletter din konto, billederne eller hashtagget. Hvis du vil have, at vi ophører med at bruge dine billeder, skal du opsige licensen. Hvis du vil opsige licensen, kan du kontakte os på imagelicence@ellos.se eller bruge meddelelsesfunktionen som er knyttet til de billeder, vi offentliggør på vores hjemmeside.Information om hvordan vi behandler dine personoplysninger. Ved at fortsætte bekræfter du, at du har læst informationen om databeskyttelse.We love to see how our customers use our products! So much so that sometimes, we want to use these for marketing purposes in our own channels. Either to publish them on our site, in our social media channels such as Instagram, Facebook and Snapchat, or in emails, newsletters and via store communication in our fantastic concept shops. With the permission of our customers, of course! By responding in the comments to our request with #yesellos, or in some other way clearly expressing your consent to these terms and conditions, you agree to the following:
  1. You give Ellos AB (org. number: 556044-0264) non-exclusive, unlimited, cost-free, and global license to use all images to which you have responded with #yesellos or otherwise agreed to in accordance with the above. You consent to our use of your images and your name (including user name in the relevant channel) for marketing purposes in the communication channels stated above. Ellos is not required to financially compensate you for use of the images.
  2. You have the right to license the images and have permission from any and all people who appear in your images to license the images.
  3. You certify that your image does not infringe upon a third party’s rights or violate any law.
Note that the license and these terms and conditions are not affected if you erase your account, the images or the hashtag. If you want us to stop using your images, you must terminate the license. To terminate the license, contact us at imagelicence@ellos.se or use the the notification function connected to the images that we have published on our site.Information on how we process your personal data. By going forward, you confirm that you have read the data protection information.