Samfundsengagement - Ellos.dk
Kurv

Samfundsengagement

Vi ønsker at være aktive for en større bæredygtighed i de områder, hvor vi arbejder. Den bedste mulighed for succes tror vi findes gennem samarbejde. På den måde kan vi skabe langsigtede og bæredygtige aftaler som påvirker branchen som helhed. Nedenfor findes nogle af de samarbejder og aftaler, som vi er en del af.

BCI

BCI – Better Cotton Initiative

Better Cotton Initiative (BCI) er et verdensomspændende, non-profit program som uddanner bomuldsavlere og spreder principper for bedre bæredygtighed og ressourceeffektiv bomuldsproduktion. BCI arbejder for at vand- og kemikalieforbrug reduceres samtidig med at bomuldsudbyttet stiger, arbejdernes vilkår forbedres, jordkvaliteten forbedres og den biologiske mangfoldighed stiger. Initiativtagere til BCI er bl.a. idealistiske miljøorganisationer, bomuldsproducenter, beklædningsvirksomheder og brancheorganisationer.

For mere information, gå ind på www.bettercotton.org

Cotton connect

Cotton Connect

Cotton Connect er en social virksomhed, der arbejder for en bæredygtig værdikæde for bomuldsprodukter, blandt andet gennem uddannelse af bomuldsbønder for en produktion som er mindre miljøbelastende og med bedre arbejdsforhold.

For mere information, gå ind på www.cottonconnect.org

CSR

CSR Västsverige

CSR er et netværk som samler vestsvenske virksomheder, offentlige sektorer og sociale sektorer i diskussioner, udveksling af idéer og samarbejde i spørgsmål om bæredygtighed. CSR Västsverige er en non-profit forening, der arbejder for positive synergier mellem virksomheder og samfundsansvar.

For mere information, gå ind på www.csrvastsverige.se

El-kretsen

EL-Kretsen

El-Kretsen har eksisteret siden 2001 og blev dannet af erhvervslivet for at varetage elektronik, der er på markedet. Opgaven er at hjælpe producenter med at overholde lovpligtige krav ved at tilbyde et landsdækkende indsamlingssystem.

For mere information, gå ind på www.el-kretsen.se

Fur free retailer

Fur Free Alliance

Vi sælger ikke ægte pels og pelsfri handel er en naturlig stillingstagen. I 2010 underskrev vi Fur Free Alliance-aftalen ”Retailer Commitment Against Fur (Pelsfri handel)”, hvilket er en aftale som Fur Free Alliance har med flere modevirksomheder. For at blive godkendt som virksomhed kræves det at man ikke bruger pels i sine produkter.

For mere information, gå ind på www.furfreeretailer.com

Kemikaliegruppen

Kemikaliegruppen

Kemikaliegruppen er en medlemsorganisation, der har til formål at sprede ny information om kemi- og miljørelaterede spørgsmål til medlemsvirksomhederne. Gruppen fungerer også som en støttende vidensplatform for medlemsvirksomhederne i arbejdet med at forebygge og bekæmpe forekomsten af farlige stoffer i produkter. Kemikaliegruppen har møder med en åben dialog og kontakt med andre i branchen, hvor erfaring og viden kan spredes om aktuelle kemirelaterede spørgsmål i produkter og produktion. Gruppen ledes af Swerea IVF og gennem Swerea er der adgang til et netværk af bred ekspertise. Ellos har været medlem i Kemikaliegruppen siden 2007.

For mere information, gå ind på www.swerea.se/samverkan/natverk/kemikaliegruppen

Borås stad

Sprogvenner

Vores samfund står overfor en stor udfordring, når det gælder integration. En udfordring, der vokser i forbindelse med flygtningetilstrømningen. En nøglefaktor for at blive en del af samfundet er at lære sproget. Mange immigranter mangler kontakt med personer, der taler det aktuelle lands modersmål for at kunne udvikle sine sprogkundskaber. I samarbejde med byen Borås har Ellos Group lanceret et program som vi kalder Sprogvenner, hvor vi følger en SFI klasse i en termin, inviterer dem til vores kontor hveranden uge over frokosttid, hvor de kan praktisere deres svenske sprog med ”sprogvenner” blandt Ellos Groups ansatte.


Kemikaliegruppen

STWI - Sweden Textile Water Initiative

Sweden Textile Water Initiative startede i 2010 som et samarbejdsprojekt mellem tekstil- og lædervirksomheder i Sverige sammen med Stockholm International Water Institute. Vi arbejder sammen med at udvikle retningslinjer for at kunne reducere vand-, energi- og kemikaliebrug i produktionen af vore produkter. Vi har været med fra starten og flere tekstilvirksomheder har efterfølgende tilsluttet sig.

For mere information, gå ind på www.stwi.se

SIS

SIS - Swedish Standard Institute

Vi ønsker at påvirke branchen. Vi vil gerne vide mere. Og vi ønsker at tænke lidt længere end andre. Derfor deltager vi i standardiseringsarbejdet i samarbejde med SIS, Swedish Standards Institute hvor vi bl.a. sidder med i arbejdsgrupperne for børnesikkerhed, vask og kemi samt spørgsmål om sko og lædervarer.

For mere information, gå ind på www.sis.se

SSEI

SSEI - Swedish Shoe Environmental Initiative

SSEI er en medlemsorganisation med samarbejde mellem skovirksomheder. Målet er i fællesskab at skabe et værktøj for design og produktudvikling af sko på en bæredygtig måde. Værktøjet vil bestå af en bæredygtighedsindex, som viser miljøpåvirkningerne af forskellige materialer fra produktion og indtil varen kasseres. Projektet strækker sig mellem 2012-2016 og den fælles læringsproces vil være en vigtig del af arbejdet.

For mere information, gå ind på ssei.se/om-ssei

TMR

TMR - næringslivets system for genbrug af emballage

Vi er tilsluttet TMR. TMR er næringslivets løsning på producentansvaret for emballage af plast, metal, papir/karton og bølgepap.

For mer information, gå ind på www.tmr.se

T4RI

Textiles for Recycling Initiative blev dannet på initiativ af Svensk Handels medlemsvirsomheder for at skabe bedre forudsætninger for genbrug og genanvendelse af tekstiler. Vi ønsker at tage vores del af ansvaret for at tekstiler genbruges og genanvendes på bedste måde. Vi vil være med og virke for et kredsløbssamfund og sætte miljømæssige fordele i fokus. T4RI er aktive i dialoger om tekstilgenbrug, -genanvendelse og -producentansvar. Gennem samarbejdet med T4RI ønsker vi at finde løsninger, der kan forenkle samarbejdet med forskellige aktører indenfor tekstilgenanvendelse.

For mere information, gå ind på www.svenskhandel.se

UNHCR

UNHCR

I 2015 udspillede den værste humanitære krise i moderne tid sig, uden nogen løsning i sigte. Vi er alle dybt berørte af den katastrofe, der udspiller sig med mennesker der flygter fra krigsramte lande. Ellos er vennevirksomhed med FNs flygtningehøjkommissariat UNHCR og støtter med bidrag for at hjælpe mennesker i nød og på flugt. Ingen kan gøre det hele, men alle kan gøre noget.

For mere information, gå ind på www.fnflykting.se

Ansøg om lån »
Mere info »