EllosDK
Kurv
Velkommen til

Ellos Privatlån

Kundeservice Ellos Privatlån

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte Ellos Privatlåns kundeservice. Det er vigtigt for os at give dig god service. Vi besvarer dine spørgsmål om lån, tilbagebetalingstid og forsikring. Du vælger selv, hvordan du kontakter os. Nedenfor har vi samlet vores kontaktoplysninger.

Kontaktoplysninger til Resurs Bank:

Ellos Privatlån kundeservice: 39 13 16 15
Alle hverdage mellem 09:00-20:00
Mail: mail@resurs.dk

Adresse:
Resurs Bank
Delta Park 46
2665 Vallensbæk Strand

Klageadgang

Resurs Bank sætter pris på synspunkter og klager omkring vores bankvirksomhed, da disse giver os mulighed for at opfange eventuelle problemer, afhjælpe dem og træffe forebyggende foranstaltninger.

Hvis du som kunde har synspunkter eller ønsker at fremføre en klage, beder vi dig derfor i første omgang kontakte vores kundeservice, som så vil forsøge at løse dit problem på bedst mulig måde. Hvis den enkelte medarbejder ikke selv er i stand til at hjælpe dig, vil vedkommende få sine kollegaer og/eller den afdelingsansvarlige til at hjælpe sig.

Hvis du stadigvæk er konkret utilfreds med vores håndtering af en finansiel tjenesteydelse eller et finansielt produkt, kan du fremføre din klage skriftligt pr. e-mail eller brev til den klageansvarlige hos Resurs Bank. Den klageansvarlige har til opgave at besvare klager og sørger for at tilgodese dine interesser som kunde.

Du kontakter den klageansvarlige ved at klikke på e-mail-linket: klagedk@resurs.dk

Du kan også sende din klage til:
Resurs Bank
Delta Park 46
2665 Vallensbæk Strand

Fører en henvendelse ikke til et tilfredsstillende resultat, kan du kontakte Pengeinstitutankenævnet, Amaliegade 8 B, 2., 1256 København K. Telefontid kl. 9.30-12.30. Tlf. 3543 6333

Kompletterende information til alternativ tvistløsning:

Forbrugerklageævnet
Adresse:
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens vej 35
2500 Valby

Forbrugerombudsmanden
Adresse:
Forbrugerombudsmanden
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

De personlige oplysninger, du afgiver i kontaktformularen, vil blive registreret i forbindelse med behandlingen af din klage. Oplysningerne vil kun være registreret i den tid, det er nødvendigt af hensyn til administrationen. Ønsker du yderligere informationer om Resurs Banks håndtering af personoplysninger, beder vi dig læse Resurs Banks fuldstændige informationer om politikken til beskyttelse af personoplysninger.

Ansøg om lån »
Mere info »