Information om cookies

Ellos benytter sig af cookies for at kunne tilbyde dig den bedst mulige shoppingoplevelse. Ved at surfe videre accepterer du at Ellos placerer cookies på din computer.

OK Mere information

Ellos’ produktansvar og kvalitet

Vi ønsker at de produkter, der sælges hos Ellos, fremstilles med hensyntagen til mennesker og miljø. Ellos ejer ikke egne fabrikker, men har et tæt samarbejde med indkøbskontorer og leverandører i Asien og Europa. Størstedelen af vores sortiment er eget design, hvilket giver os større mulighed for at påvirke varernes miljøbelastning allerede i designstadiet. Inden vi påbegynder et samarbejde med en ny leverandør, skal leverandøren underskrive vores adfærdskodeks, der indeholder krav og kriterier for menneskerettigheder og gode arbejdsforhold som leverandøren forpligter sig til at følge.

Vi stiller høje krav til vores produkter, som skal opfyldes for at du som kunde skal føle dig tryg. I vores produktansvar går vi ud fra at produktet er sikkert, har en god kvalitet, ikke indeholder farlige kemikalier samt er produceret med omtanke for mennesker, miljø og med hensyntagen til dyrs rettigheder.

Kvalitet

Kvalitet er vigtigt for os. For at garantere høj kvalitet og sikkerhed kræver vi at vore leverandører følger europæisk og dansk lovgivning. Hvis vores krav adskiller sig fra de forskellige landes krav, kræver vi altid at de strengeste krav overholdes.

Ellos har krav på tester, der validerer produktets egenskaber, funktionalitet, bæredygtighed og sikkerhed, som leverandørerne skal udføre før produkterne kan godkendes og leveres til os. Eksempler på kvalitetstest som udføres for at sikre kvaliteten i vores produkter er vasketest, farveægthed, nopretest, slidtest og flammetest. Testene gennemføres på slutproduktet, men også kontinuerligt i hele produktionsprocessen. Særlige test og stikprøver udføres for at garantere at vi opnår vores kvalitetskrav.

Vasketest

Ved vask kan tøj forandres i farve og form. For at sikre at tøjet overholder Ellos' kvalitetskrav gøres en helhedskontrol af tøjet før og efter vask. I vasketesten kontrolleres krympning, dimensionsændring, sømskridning, huller efter nåle og om farven holder ved vask med mere.

Afsmitningstest

Ellos udfører afsmitningstest på alt tøj, der produceres. På mørkt denimtøj oplyser vi om risikoen for afsmitning med en advarselslabel, da mørk denim kan smitte af på lyse møbler og lyst tøj, fordi stoffet er kraftigt indfarvet.

Pillingtest

Nogle materialer har pillingtendens. Løse fiberender filtrer sig sammen og danner fiberansamlinger på materialets overflade. Disse materialer testes for at kontrollere at de opfylder vores krav.

Nikkeltest

Knapper, lynlåse, smykker og andre metaldetaljer som kommer i kontakt med huden testes for nikkel. Vi overholder de lovkrav, som EU har fastsat.

Flammetest

Ellos forpligter sig til at følge de krav, der gælder for flammesikkerhed. Vi tester materialer, der anses for at være risikofyldte og sikrer at de opfylder gældende lovgivning og anbefalinger.

Kemikalie- og pH-tester

Vi har i flere år haft en liste som omfatter kemikalier som slet ikke må anvendes på nogen måde i produktionen, fordi de har sundheds- eller miljøfarlige egenskaber. Kemikalier i restriktionslisten må ikke anvendes i produktionen og ikke findes i det færdige produkt. Vi udfører rutinemæssige kontroller for at sikre at leverandørerne overholder vores krav til forbudte azofarvestoffer, formaldehyder, ftalater og pH-værdier.

Sol-, salt- og klorblegningstest

Badetøj anvendes i klima og vejrforhold som påvirker tøjets udseende. Vi tester alt badetøj for at sikre at farven ikke bleges eller forandres i sollys, saltvand og klor.

Kemikalier

I produktionen tilsættes kemikalier ved forskellige produktionstrin for eksempel for at gøre farven og printet bestandigt eller funktionstøjet vandafvisende. Mange kemikalier er helt ufarlige, men visse kan være skadelige. Vi arbejder aktivt for at begrænse og udfase skadelige kemikalier af hensyn til både leverandørernes og kundernes sundhed samt udfra sikkerhedsrisiko og miljøsynspunkt. For os er det vigtigt at vores kunder kan føle sig trygge med vores produkter.

Derfor stiller vi høje krav når det gælder kemikalier. Vi holder os kontinuerligt opdaterede om gældende lovgivning, hvor blandt andet EUs kemikalielovgivning REACH indgår og vi udfaser de kemikalier, der viser sig at være skadelige. Det er vigtigt at vi ved hvilke kemikalier der anvendes og hvilken effekt disse har på mennesker og miljøet. Vi deltager aktivt i forskellige netværk for at skaffe information og viden om kemikalierisiko for at mindske de negative effekter af kemikaliebrug i produktionen og finde erstatninger for farlige, skadelige og uønskede kemikalier. Vi er blandt andet medlemmer i den svenske Swereas Kemikaliegruppen for at sikre at vi holder os opdaterede om disse spørgsmål.

Alle vores leverandører forpligter sig til at overholde vores krav. Vi foretager stikprøver for at sikre at vores krav følges. For os er det indlysende at vi er konsekvente og agerer på samme måde på alle vores markeder; vi følger derfor den strengeste lovgivning i de lande vi, agerer i. Vi er restriktive overfor produkter, der indeholder antibakterielle stoffer, PVC, flammehæmmere og perfluorerede emner (PFC). Vi arbejder aktivt med at udfase disse fra vores sortiment. Vi bruger Rudolf Bionic Finish Eco, en fluorocarbonfri vandafvisende imprægnering, som er et mere miljøvenligt alternativ.

Børnesikkerhed

Vores kvalitets- og sikkerhedsarbejde er ekstra vigtigt når det gælder vores børnesortiment. Vi har specielle og strengere miljø- og sikkerhedskriterier for vores børnesortiment end for det øvrige sortiment. Alt vores børnetøj skal overholde kravene i den europæiske standard EN 14682. Desuden skal varerne være designet og tilpasset til netop børn. Ellos' politik er at vores børnetøj aldrig må udgøre en risiko for barnet. Derfor arbejder vi aktivt med at gøre vores børnetøj sikkert at bruge.

Vi stiller særlige mekaniske, fysiske og kemiske krav til vores børnesortiment som overholder den europæiske og danske lovgivning. Vores børnetøj skal overholde opsatte krav til flammehæmning, snore, bånd og knapper. Alt legetøj skal være CE-mærket, hvilket betyder at legetøjet overholder EUs legetøjsstandard og fælles krav til sikkerhed. EUs legetøjsdirektiv fastsætter væsentlige sikkerhedskrav som legetøj skal overholde. Samtlige børneprodukter skal overholde vores krav til kemikalier og hvad angår hygiejneprodukter til børn stiller Ellos strengere krav end lovgivningen. Uden at gå på kompromis med produktets kvalitet har vi blandt andet valgt kun at arbejde med duftstoffer, der minimerer risikoen for allergi.

Ellos deltager aktivt i arbejdet med at udvikle og standardisere retningslinjer for sikkert børnetøj i Danmark/Sverige og på europæisk niveau gennem samarbejde og dialog med Svensk Standard Standardisering (SIS).

Nedenfor følger nogle af de sikkerhedskrav som skal være opfyldt for de varer, der er beregnet til børn.

Knækkede nåle

Alle leverandører, der producerer børnetøj for Ellos' regning skal kunne fremvise dokumentation vedrørende knækkede nåle for at sikre at der ikke findes dele fra en ødelagt synål i tøjet.

Etisk design

Vi designer vores børnetøj til at være egnet til børn. Vi tænker meget på hvordan det skal være designet for at passe til børnenes legeevne og ikke virke stødende for nogen. Det betyder at vi fravælger visse symboler, tekster eller billeder som ikke stemmer overens med et godt menneskeligt og demokratisk grundsyn. Diskussionen er vigtig og som virksomhed med et stort fokus på børn vil vi tage vores ansvar og diskutere disse spørgsmål løbende. Vi fravælger for eksempel legetøj som kan associeres med moderne våben.

Øjne og næsers konstruktion på tøjdyr

Ellos har en stærk sikkerhedspolitik. For at vores børneartikler skal være så sikre som muligt, skal der ikke forekomme øjne eller næser af plast eller glas på tøjdyr.

Dette produkt er desværre allerede udsolgt! Benyt søgefunktionen eller led i menuen for at finde et tilsvarende produkt.